top of page

 

 

Næstved Teater & Revyklub
 

Formand: Martin Engelbæk - Næstformand: Janie Koch - Kasserer: Hans Emil Christensen - Bestyrelsesmedlemmer: Wickie Nielsen og Louise Naur.


Kontakt til bestyrelsen på  e-mail: naestvedrevyen@gmail.com

Vedrørende billetsalg, kontaktes Billetten.dk på telefon 7020 2096 eller klik her!

Foreningen blev dannet den 28. november 1950 med navnet "Sydsjællands Dramatiske Klub". Den 18. februar 1951 var der premiere på den allerførste forestilling, enakteren "Marens Kyllinger", og i over 50 år blev teaterstykkerne opført rundt omkring i Næstved og efterhånden også længere væk fra Næstved. Den 22. marts 1981 blev H.C. Andersens Vej 24 brugt første gang og i de følgende år skulle det blive det faste tilholdssted for teatret., som dog stadig turnerede indtil sæsonen 1997.

I februar 1989 havde Næstved Revyen premiere for første gang, og det blev samtidigt et signal til, at foreningen gik nye tider i møde. Som konsekvens heraf, blev klubbens navn ændret i 1994 fra "Sydsjællands Dramatiske Klub" til "Dramatisk Klub, Næstved", og året efter igen ændret til det nuværende "Næstved Teater & Revyklub".

 

Næstved Revyen havde succes i mange år, og der var både spisning og dans, men i år 2002 begyndte publikumstallet at vige, og i 2005 måtte lørdagene helt udelades på grund af den lave interesse. Der var igen fremgang at spore i 2007, hvor både lørdagene og menuen vendte tilbage, og i 2009 blev det starten på en stor succesperiode og sæsonen endte med alt udsolgt. I 2010 var alle billetter udsolgt før premieren, og de næste år tidligere og tidligere. I jubilæumssæsonen 2013 blev alle billetter solgt på 2 dage, og det samme skete for en ekstraforestilling. Det blev et 25-års jubilæum helt på toppen, og de efterfølgnende mange år med udsolgte forestillinger helt frem til i dag, hvor Næstved Revyen stadig er velfungerende.

 

Mange er kommet og gået igennem tiden, enten det har været revy eller teater, på scenen eller bagved, og alle har bidraget til, at foreningen har kunne klare sig så godt. Det er ikke muligt uden ihærdige og dygtige frivillige, og dem er der stadig mange af. Foreningen har i dag et medlemstal på over 30 og de fleste deltager i revyarbejdet. 

 

Teaterdelen, som har båret klubben i så mange år, er i dag domineret af revyen, men den står dog stadig åben for dem, der har lyst og interesse.

Bag Revyen

bottom of page